1234 Street Name, City Name, United States (123) 456-7890 info@yourdomain.com

Психологическо консултиране

Психологическото консултиране може да се разглежда като форма на краткосрочна психологическа терапия (психотерапия). като форма на психотерапия в голяма степен то произтича от откритието, че начинът, по който се интерпретират определени значими събития, взаимно отношение и реакции, сам по себе си може да бъде травматичен – да носи емоционална болка и страдание.
Психологическото консултиране е рамката, в която се търси и намира обяснение на случващото се тук и сега, в която се търсят и намират отговори на въпроса защо нещата се случват по един или друг начин. Често тези обяснения и отговори се откриват в миналото.
Чрез изследване на актуалните проблеми в дълбочина и във взаимовръзка с минали събития и преживявания, психологическото консултиране позволява да се открият механизмите, които стоят в основата на проблемните взаимоотношения или реакции на хората и с тези, с които сме свързани.
Психологическото консултиране е насочено към хора с проблеми, проблемни взаимоотношения в семейството, с децата и т.н.

Психологическото консултиране е подход, ориентиран към оказване на психологическа помощ.

Психологически консултации

  • За деца и техните родители
  • За семейства
  • Индивидуално консултиране

Консултациите с психолог могат да се препоръчат на деца, подрастващи, семейства, двойки, родители.
Психологическото консултиране може да бъде полезно за всеки, който се сблъсква с трудности, усеща безпокойствео, страх, безсилие, раздразнителност,
лошо настроение, безсъние, с които не може да се справи сам.
След няколко консултации с психолог Вие ще можете по-ясно да формирате проблема си, ще можете да погледнете на него от различни гледни точки, ще можете да откриете
и използвате Вашите ресурси, ще се научите да разпознавате истинските си чувства и да вземете най-доброто решение за Вашия живот.