1234 Street Name, City Name, United States (123) 456-7890 info@yourdomain.com

Разваляне на Магии

Магията е съзнателно насочена негативна енергия, имаща за цел да навреди по някакъв начин на Вас, на семейството Ви, на кариерата Ви или на бизнеса Ви. Магията засяга точно определени места и всичко при нея не е случайно. Тя може да бъде практикувана от всеки, който носи злоба и завист в себе си. При всички видове магии се наблюдава затруднено или невъзможно конкретното ясноВидство, като ясно се вижда само, защото магията има за цел да изкриВи и промени съдбата на човека и да отклони линията на живота му. Ако Вие усещате тежка вибрация и безпокойство в дома си или себе си, то незабавно трябва да вземете мерки за тяхното отстраняване. Една подобна терапия или изчистване на негативните енергии праВи вътрешно освобождаване на всичко – мислите Ви стават положителни, тежестта от чувството на безпокойство изчезва.