1234 Street Name, City Name, United States (123) 456-7890 info@yourdomain.com

Спиритизъм

В разговора с починали (духове) мога да Ви помогна да надникнем заедно в духовния свят като се свържете с души, които са прекрачили границите на отвъдното измерение. Това не е непосилна задача за мен. За да успея да осъществя правилния контакт с починалия, ще ми е необходимо да имам негова снимка и малкото име на човека. Контактът с тях може да се осъществи по всяко време.